Data update in progress[BULLY]

joeblowtanker

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 7 588 0 0 0
Win Rate 71.35%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Great (+252)
2 221
Very Good
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 409 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 692 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.55 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 2.41 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 1.49 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 0.6 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 766 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 2.58 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 3 586
AMX 13 105
Maximum kills 11
Leichttraktor
Maximum experience 2 387
M8A1

Mastery badges

Array 16
Array 18
Array 9

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
22.09.2019 Cấp độ Master   leKpz M 41 90 mm
22.09.2019 New tank   leKpz M 41 90 mm
09.03.2019 New record 3586 dmg   AMX 13 105
09.03.2019 Cấp độ Master   T25/2
09.03.2019 New tank   T25/2
09.03.2019 New tank   Panhard EBR 75 (FL 10)
09.03.2019 New tank   AMX 13 105
02.03.2019 New record 3561 dmg   AMX 13 90
02.03.2019 Cấp độ Master   M18 Hellcat
02.03.2019 New tank   M18 Hellcat
more

Transfers

30.10.2016 [BULLY] BULLYS

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}