New update frequency - every 15 minutes on stats page!

  Data update in progress[H8TE]

THE_LONGJUMPER

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 2 150 0 0 0
Win Rate 70.33%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Unicum (+442)
2 871
Great
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 874 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 694 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 2.43 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 2.7 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 1.87 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 1.24 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 782 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 4.34 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 6 242
IS-7
Maximum kills 11
Pz.Kpfw. II
Maximum experience 2 291
59-Patton

Mastery badges

Array 21
Array 12
Array 5

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Transfers

01.02.2016 [H8TE] H8TE

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}    {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}