Data update in progress



[MMIMM]

markohe

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 9 739 0 0 0
Win Rate 72.68%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Unicum (+489)
2 851
Great
-
-
-
-
-
-
Efficiency 1 740 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 670 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 2.13 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 0.9 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 2.64 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 2.47 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 592 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 6.9 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 4 137
M18 Hellcat
Maximum kills 10
M8A1
Maximum experience 2 407
M18 Hellcat

Mastery badges

Array 35
Array 9
Array 5

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}