Data update in progress[BHK]

hetzerdriver

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 3 160 0 0 0
Win Rate 71.99%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Unicum (+114)
3 272
Great
-
-
-
-
-
-
Efficiency 2 129 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 520 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 2.61 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.98 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 2.95 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 3.24 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 515 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 6.59 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 2 249
M8A1
Maximum kills 13
Leichttraktor
Maximum experience 1 971
M8A1

Mastery badges

Array 8
Array 0
Array 0

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
20.08.2017 New record 1971 XP   M8A1
30.06.2017 Cấp độ Master   AMX ELC bis
16.04.2017 New record 2249 dmg   M8A1
16.04.2017 New record 2249 dmg   M8A1
08.04.2017 New record 2079 dmg   M8A1
08.04.2017 New record 2079 dmg   M8A1
08.04.2017 New record 2079 dmg   M8A1
31.03.2017 New tank   AMX ELC bis
15.05.2016 New record 1941 XP   M8A1
30.04.2016 Cấp độ Master   M8A1
more

Transfers

26.04.2016 [BHK] BHK

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}