Data update in progress[SEAMN]

AntonioHandsome

Tất cả Recent Last 7 days Last 21 days
Số trận 17 015 ? 0 0
Win Rate 71.3%
Super Unicum
-
-
-
-
-
-
WN8
Next level: Super Unicum (+145)
3 669
Unicum
-
-
-
-
-
-
Efficiency 2 031 -
-
-
-
-
-
Điểm trung bình mỗi Trận
Sát thương 2 141 -
-
-
-
-
-
Xe bị Bắn hạ 1.88 -
-
-
-
-
-
Số xe địch đã phát hiện 1.28 -
-
-
-
-
-
Chiếm căn cứ 1.24 -
-
-
-
-
-
Phòng thủ Căn cứ 2.1 -
-
-
-
-
-
Kinh nghiệm 1 026 -
-
-
-
-
-
Kills / deaths 4.22 -
-
-
-
-
-
User profile on World of Tanks page

Generate signature
Check future statistics!

Records

Sát thương tối đa 8 578
AMX 50 B
Maximum kills 11
M4A3E8 Sherman
Maximum experience 3 070
Bat.-Châtillon 25 t AP

Mastery badges

Array 62
Array 10
Array 13

Charts

Win rate
WN8
Sát thương
Kinh nghiệm
Nations
Tank types

Important moments

Date Loại Chi tiết
03.06.2019 New tank   Renault Otsu

Transfers

03.07.2016 [SEAMN] SEAMEN

Tanks


Tank Quốc gia Loại Cấp độ M Số trận WN8 Win Rate Sát thương Trung bình Average Frags Average Spotted
{{$index+1}}     {{tank.tank.name_i18n}} {{tank.tank.nationName}} {{tank.tank.type_name_short}} {{tank.tank.level_roman}} {{tank.battles}} {{tank.wn8}} {{tank.win_rate}} {{tank.average_damage}} {{tank.average_frags}} {{tank.average_spot}}